Rabu, 29 Julai 2009

AL MAIDAH


Firman ALLAH didalam surah Al Maidah ayat 54-56;

"Dan apabila kamu melihat terdapat dikalangan kamu yang berpaling daripada Islam, akan aku munculkan satu kumpulan yang mereka ini mempunyai 6 ciri:

1. mereka cinta pada Aku;
2. Aku cinta kepada mereka;
3. mereka lembut terhadap sesama Islam;
4. mereka tegas terhadap golongan kafir;
5. mereka berjihad kejalan Aku;
6. dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela".

"Mereka itulah hizbullah - tentera-tentera aku, dan mereka pasti akan beroleh kemenangan".