Rabu, 26 Disember 2012

TEORI KREATIVITI LAURA H. CHAPMAN

Laura H. Chapman mencadangkan 3 kaedah menghasilkan karya seni;
  1. Kaedah Penjanaan Idea/Inception of Idea tetapkan objektif/haluan/tujuan penghasilan karya.
  2. Pengolahan dan Pemurnian/Elaboration and Refinement – buat/baiki/buat sehingga menperolehi hasil yang terbaik.
  3. Kemahiran menggunakan bahan/Execution in a Medium – cuba pelbagai bahan untuk melihat kesesuaian/kesan