Sabtu, 8 Jun 2013

TRANSFORMASI

Transformasi daripada perkataan Inggeris yang bererti berubah. Tetapi apabila transformasi digunapakai sebagai perkataan Melayu kontemporari, ia lebih membawa maksud sebagai peristilahan iaitu maksud berubah secara lebih meluas dan terbuka. Dengan perkataan lain, transformasi bermaksud perubahan total atau perubahan seluruhnya termasuk bentuk, sifat, sikap, minda, keadaan dan sebagainya.