Jumaat, 15 Februari 2013

HOW TO LOOK AT ART

Written by: Andrea Mulder-Slater [Andrea is one of the creators of KinderArt.com]

Article Summary:
The following is a guideline containing four basic components or stages of looking at art as suggested by art educator Edmund B. Feldman. The questions can be used to provoke curiousity and inquiry and encourage active student participation ... and to help students better understand and share their feelings on a work or works of art.

DESCRIPTION 
Describe what you see. 
Describe the artist's use of color. How many colors have been used? 
How has the artist applied the paint? 
Describe the texture. 
Describe the lines in the work. 
What kinds of shapes do you see? 

ANALYSIS 
Is your eye drawn to any particular area of the painting? 
Is there an element that stands out in the composition? 
Is the composition balanced? 
Does the work make you think of movement? How does the artist show movement? 
Does the painting look flat or does it give a feeling of depth or space? 
Where might the artist have stood while painting this picture? 

INTERPRETATION 
What kind of mood or feeling do you get from the painting? 
If you could imagine yourself within the painting, how would you feel? 
What sounds would you hear? 
Why do you think the artist choose this particular subject to paint? 
What part of the landscape, building, person, animal etc. most interested the artist? Why do you think so? 

JUDGEMENT 
Find an interesting painting. Why is it interesting to you? 
What do you like or dislike about the work? 
The more you look ... the more you will see. 

Would you like to submit an article or opinion regarding art education and creativity? Send it to us atlearn@kinderart.com

Diambil dari : http://www.kinderart.com/artspeak/artart3.shtml

Reka Bentuk Shopping Mall : Mati Mengejut atau Bunuh Diri...


Saya bukan seorang arkitek yang layak untuk bercakap hal-hal rumit tentang rekabentuk bangunan tetapi kejadian kematian seorang gadis  di Berjaya Times Square semalam (14 Feb 2013) membuatkan saya menulis sedikit pandangan yang maha ciput ni.

Di Malaysia shopping mall merupakan satu tempat yang membolehkan pelbagai kajian dijalankan ke atasnya. Di bandar-bandar utama seperti KL, JB, Penang, Melaka saiz shopping mall adalah sangat besar dan saya berpendapat ia semakin membesar. Dalam hal ini 'saiz memang penting'...semakin besar semakin ramai pengunjung dan semakin banyak wang yang akan masuk samada sengaja atau tidak sengaja.

Ada pelbagai rekabentuk shopping mall yang boleh dilihat samada daripada bahagian luar atau dalaman, yang berperanan mempengaruhi rasa ingin tahu manusia (..salah satu darinya). Sudah tentu arkitek memainkan peranan sangat besar dalam mempengaruhi reka bentuk shopping mall berpandukan kajian, kehendak pembeli (kuasa beli), kehendak bakal peniaga dan sebagainya. Saya berpendapat matlamat utamanya untuk MEMUDAHKAN semua pihak yang terlibat.

Tetapi bukan semua reka bentuk bangunan shopping mall  itu bertindak membantu memudahkan penggunaannya. Terdapat beberapa kes misteri di negara ini yang diklasifikasikan sebagai mati mengejut...atau mungkin bunuh diri disebabkan oleh bangunan. Adakah kesalahan boleh diletakkan pada reka bentuk bangunan atau arkitek yang mencipta reka bentuk tersebut atau mana-mana pihak yang terlibat? Ntah... :-) Baru-baru ini ketika berkunjung ke salah satu shopping mall AEON (JUSCO), saya dapati dinding-dinding di pejalan kaki telah ditinggikan dengan begitu kreatif sekali. Saya kira pihak pengurusan mengambil iktibar daripada salah satu kes yang menyebabkan pengunjung mati ketika dikatakan bersandar (mungkin duduk...) di atas dinding tersebut.

Apapun saya berpendapat semua pihak perlu bersama memikirkan faktor keselamatan  dan menjaga keselamatan diri serta keluarga kerana ianya bersifat menyeluruh, kita tidak boleh menyalahkan satu pihak sahaja. Saya lihat bangunan-bangunan sekolah baru, dinding di tepi pejalan kaki ada ruang yg mengizinkan murid-murid untuk memanjat....mungkin tiada kes setakat ini dan minta dijauhkan dari kita semua dari musibah.

Ok maafkan saya mengeluarkan pendapat tanpa sokongan fakta-fakta sahih akademik atau profesional dan menulis berdasarkan pengalaman dan pengamatan. 
Ingat! shopping mall bukan tempat mati mengejut, bunuh diri dan sebagainya (dengan ketentuan Allah)......wallahuallam...

Teori Pengalaman Pelbagai Edmund Burke Feldman

Berdasarkan terori pengalaman pelbagai Dr. Edmund Feldman, terdapat 4 langkah dalam proses kritikan seni iaitu :

1) Deskripsi
Pada peringkat pertama ini, apresiasi dilakukan dengan memberi gambaran nyata tentang sesuatu iaitu berdasarkan apa yang dilihat. Gambaran berdasarkan apa yang dilihat termasuk elemen sensori seperti warna, garisan, bentuk dan ruang atau dalam erti kata lain penekanan diberikan kepada unsur seni.

Penekanan diberikan kepada asas seni reka
Pengkritik perlu mengenalpasti ciri-ciri fizikal karya seperti imej dan bentuk pada karya seni tampak.

Elemen asas seni reka dinilai dan dikupas
Pemerhatian tentang imej benda, subjek kajian dan penggunaan unsur-unsur seni dinilai dengan mendalam.

Kritikan deskripsi boleh dijadikan panduan dan rujukan serta membantu pengkarya
Melihat pada gaya karya , contohnya gaya realistik, surealistik dan lain-lain.

2) Analisis
Penyelidikan atau penghuraian seperti masalah dan keadaan untuk mengetahui pelbagai aspek komposisi yang digunakan secara terperinci dan mendalam.

Ciri-ciri:
 • Pengkrikitik perlu menganalisis komposisi yang digunakan dalam sesebuah karya,
 • Menganalisis secara terperinci untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip seni digunakan dan dihubungkan dengan proses dan teknik, imej atau bentuk, isi dan makna serta bentuk dan ruang dan mencari pertalian persoalan idea dan perasaan mendalam sesebuah karya.
 • Contoh, fokus dan penegasan imej imbangan antaranya ruang dan warna
 • Kesesuaian objek dalam objek
 • Kontra dan imej

3) Interpretasi
Tafsiran ,penjelasan memperihalkan tentang makna, tujuan , implikasi bagi sesuatu perkara.

Ciri-ciri :
 • Mengkaji kualiti ekspresif seniman
 • Mengkaji makna yang disampaikan melalui karya
 • Merujuk kepada penyataan perasaan
 • Melibatkan mood dan idea dalaman
 • Penyataan perasaan digunakan untuk menterjemahkan maksud dan makna karya seni

4) Pertimbangan
Renungan tentang kebaikan atau masalah bagi sesuatu perkara sebagai dasar bagi sesuatu keputusan melalui perhitungan dan pemerhatian.
 • Berbentuk memberi pandangan , pendapat dan membuat keputusan terhadap sesuatu karya.
 • Pandangan yang diberikan berdasarkan penilaian ilmiah yang mempunyai bukti-bukti kajian yang lengkap dan terperinci.
 • Pandangan yang diberikan tidak bersifat peribadi
 • Pertimbangan berbentuk formalism, ekspresivisme dan instrumentalisme.
 • Pertimbangan dari sudut formalism ialah berasaskan aspek keindahan
 • Ekspresif adalah keupayaan menyampaikan perasaan dan idea.
 • Instrumentalisme bermaksud pertimbangan berdasarkan keberkesanan karya sebagai satu alat dalam konteks seperti institusi , masyarakat dan negara.