Ahad, 11 Mac 2012

10 Sebab Mengapa kajian tindakan adalah penting untuk guru

  1.  Memudahkan guru untuk mengenal pasti perkara yang ingin dilakukan penambahbaikan bagi meningkatkan pencapaian pelajar. 
  2. Menggalakkan guru melakukan penambahbaikan terhadap sesuatu masalah yang dikenalpasti dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  3. Penemuan baru yang diperoleh akan menghasilkan ilmu baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya dan ianya dapat digunakan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.
  4. Membantu guru mengetahui masalah dan mengenal pasti kelemahan diri yang perlu diubah bagi meningkatkan prestasinya.
  5. Dapat memudahkan guru dalam mendapatkan sumber maklumat yang penting untuk membantu dalam meningkatkan prestasi guru dan memotivasikan pelajar.
  6.  Membantu guru untuk menjadi seorang guru yang kretif dalam menyampaikan pengajaran di mana mampu untuk menarik minat pelajar untuk mempelajari sesuatu topik yang sukar.
  7. Dapat menyediakan guru sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum.
  8. Berupaya untuk membentuk budaya penyelidikan dikalangan guru-guru sebagai asas dalam membuat dan melaksanakan sebarang perancangan untuk sesuatu tindakan.
  9. Dapat membantu guru mencari kaedah yang terbaik dalam pelbagai-pelbagai kaedah yang biasa digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  10. Menjadikan guru sebagai agen perubahan yang dapat membantu dalam mempertahankan sesuatu polisi atau membangunkan sesuatu polisi yang baru dan sesuai dalam meningkatkan mutu pendidikan negara.