Rabu, 6 Jun 2007

pembungkusan


Apa yang anda lihat pada satu pembungkusan yang membungkus sesuatu produk ? Adakah kita menyedari pada suatu pembungkusan terdapat pelbagai perkara yang boleh kita nyatakan secara asas iaitu warna, huruf(mukataip), gambar (imej), bentuk, logo (halal dsb) dan maklumat. Sama ada kita sedari atau tidak elemen-elemen yang dinyatakan di atas mempunyai kesan yang besar terhadap pengguna. Setiap produk yang masuk ke dalama pasaran berusaha keras untuk kelihatan lain daripada produk lain. Dengan kata lain produk-produk ini berusaha untuk menonjolkan diri agar kelihatan berbeza daripada produk-produk lain. Apakah asas yang digunakan untuk memperkenalkan diri secara senyap ini. Sudah tentulah elemen yang dinyatakan di atas berperanan besar bagi menarik perhatian pengguna. Jika ia diaplikasikan dengan baik ianya mampu memberi impak yang besar meningkatkan kuantiti penjualan.

Namun sesuatu pembungkusan tidak hanya bergantung pada elemen di atas sahaja untuk menarik perhatian pengguna. Menurut Shimp (2003) ada 4 elemen yang penting iaitu visibility, information, emotional evoke dan workability.